Shkolla e Ramazanit në periudha të vështira Agjërimi dhe Liria