Udha e Pejgamberëve – Emisioni Kandili

Te ftuar ne emsion:
z.Halil Avdulli dhe z.Korab Hajra