Uritem, Atë e kujtoj; ngopem, Atë e falënderoj.

Halil Avdulli