Urrejtja, ftohja dhe prishja e raportëve familjare e miqësore

Halil Avdulli

Kjo është një nga gjërat më të rrezikshme që mund të ekzistoj midis një personi dhe shpërblimit të All-llahut.
Në thënjet e Pejgamberit a.s. thuhet: “Dyert e xhennetit hapen të hënëve dhe të enjtëve, aty falen robërit përveq atyre që krahasojnë dikë me Zotin apo ata qe janë në konflikte dhe urrejtje me vëllezërit e tyre, për ta thuhet: Prolongoni çështjen e tyre derisa të pajtohen.
Në këtë kuptim aludonte edhe nata 15 e muajit Shaban që lam pas,e ashtuquajtura nata e Beratit.

Katër rregulla për t’i ndërtuar marrëdhëniet shoqërore:
*vazhdojnë kur nuk vihen re hollësitë.
*zhvillohen kur ka kënaqësi dhe kompromis.
*sëmuren kur humbet besimi në njëri-tjetrin.
*vdesin kur fillojnë hetimet dhe ekzaminimet!