Vitrat janë luftë kundër varfërisë – Halil Avdulli