Zoti adhurohet më shumë jashtë xhamisë se sa brenda saj