4 nga 5 të arsimuar në teknologji informacioni janë meshkuj

Në BE, 66% e të punësuarve me arsim TIK ishin të moshës 15-34 vjeç në 2020, ndërsa 34% ishin të moshës midis 35 dhe 74 vjeç.

Eurostat ka publikuar raportin më të ri në lidhje me punësimin e të arsimuarve në fushën e informatikës ku referuar publikimit, në vitin 2020, burrat përbënin 83% të 2.7 milion njerëzve në BE që ishin të punësuar dhe që kishin arsim mbi teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK).

Ndër vendet e BE -së, Letonia regjistroi pjesën më të lartë të meshkujve në numrin e përgjithshëm të të punësuarve me arsim TIK (94%), e ndjekur nga Sllovenia (90%), Belgjika dhe Çekia (të dyja 89%) si dhe Polonia (88 %).

Në anën tjetër të shkallës, gratë përbënin më shumë se një të katërtën e të punësuarve me arsim TIK në Danimarkë (33%), Greqi (31%), Qipro (28%), Bullgari (27%; besueshmëri e ulët) dhe Rumania (27%).

Shumica e punëtorëve të arsimuar në TIK janë midis 15 dhe 34 vjeç.

Në BE, 66% e të punësuarve me arsim TIK ishin të moshës 15-34 vjeç në 2020, ndërsa 34% ishin të moshës midis 35 dhe 74 vjeç.

Të rinjtë e moshës 15 deri në 34 vjeç përbënin shumicën e të punësuarve me arsim TIK në të gjitha vendet e BE -së, me pjesëmarrjen më të lartë në Kroaci (84%), Rumani (82%), Maltë (81%) dhe Çeki (80 %).

Nga ana tjetër, Finlanda (47%), Irlanda (42%), Franca (41%) dhe Gjermania (39%) kishin përqindjen më të lartë të personave të arsimuar në TIK, 35-74 vjeç, të punësuar në BE. /SCAN