ASHI dhe Trusti thonë se ueb faqet e qeverisë janë të sigurta

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës dhe Agjencia e Shoqërisë së Informacionit (ASHI) janë sqaruar rreth çështjes së sigurisë së portalit për aplikim online nga Trusti, të ngritura në publik.

Këto dy institucione sigurojnë se kjo praktikë e aplikuar është shumë profesionale dhe nuk rrezikon sigurinë e të dhënave të qytetarëve dhe se deri me tani kanë mbledhur më shumë se 200 mijë aplikacione edhe përmes linkut të ofruar nga ASHI, që është https://trusti.rks-gov.net/.

Ky është reagimi:

E konsiderojmë të nevojshme të reagojmë përkitazi me publikimet dhe hedhjen e dyshimeve mbi sigurinë e portalit të Trustit, për aplikim përmes internetit për tërheqje të 10% të kursimeve të qytetarëve.

Ju informojmë se pas vështirësive të paraqitura gjatë fazës së lansimit të portalit të Trustit (trusti10.org) me qëllim të tejkalimit të këtyre problemeve është gjetur një zgjidhje alternative në bashkëpunim me Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit – ASHI.

Ekspertët e ASHI-së dhe të Trustit kanë realizuar një zgjidhje teknike duke u bazuar në praktikat më të mira të sigurisë, ku është aplikuar certifikata e sigurisë së domainit *.rks-gov.net, e cila nuk i rrezikon shërbimet ekzistuese të domainit .rks-gov.net, e as sigurinë e certifikatës.

Certifikata e sigurisë i është dhënë në shfrytëzim Trustit, i cili po ashtu është Institucion i Republikës së Kosovës, dhe nuk bëhet fjalë për palë të treta sikurse që pretendohet në disa mediume elektronike.

Ju sigurojmë se kjo praktikë e aplikuar është shumë profesionale dhe nuk rrezikon sigurinë e të dhënave të qytetarëve dhe se deri me tani kemi mbledhur më shumë se 200 mijë aplikacione edhe përmes linkut të ofruar nga ASHI, që është https://trusti.rks-gov.net/.