Avokatja Nora Veliu në mbështetje të fëmijëve të braktisur

Avokatja e fëmijëve të braktisur, pa përfitime financiare u ndihmon të gjejnë familjet
biologjike