Episodi 1: Një Ramazan me profetin a.s, Ferid Piku & Vladimir Kera | Qendra Minber