Familja apo shoqëria?

Rovena Tujani Klinaku

Për të rinjtë, koha moderne i ka disa paradokse të çuditshme. Lidhjet e afërta i ka larguar dhe lidhjet e largëta i ka afruar.

Prindërit, vëllezërit, motrat dhe jeta martesore ka krijuar distancë, ndërkohë shoqëria dhe miqësia virtuale janë vënë në rend të parë.

Gjatë një trajnimi të mbajtur, në një grup prej 20 të rinjëve kur u pyetën me kë do të donit të ishin në ishull për pushime; 90% e tyre u përgjigjën me #shoqërinë dhe vetëm një prej tyre me #familjen.

Kjo në fakt është një nga treguesit që familja është në krizë të thellë.

Profeti Muhamed ka thënë :” Më i miri prej jush është ai që është më i miri ne familjen e tij… ”

Nga: Rovena Tujani Klinaku