Kjo video na e kujton një porosi profetike (Video)

Si do të reagonit ju ndaj situatave kur ju jeni dominues? A do të tregoheshit të mëshirshëm dhe të hapur ndaj ndihmës, apo do të silleshit si kryelartë?

Kjo video na kujton porosine profetike, apo Hadithin…
Profeti Muhamed (ﷺ) ka thënë: “Allahu është i butë dhe e do butësinë në të gjitha gjërat.” (Sunen ibn Majah).

Me të vërtetë njeriu është krijesa më e përsosur e Zotit, por për të marrur njeriu mësim, ndonjëherë ndihmojnë edhe krijesat e tjera… /MESAZHI/