Njerëz, mos harroni të jeni falënderues, para se të shkojë edhe kjo që kemi!