Njëzet gjenerata që nga hapja e paraleles se vajzave në Medresenë Alauddin

Medreseja Alauddin