n’PIKETË – Reflektime në kohë Pandemie (VIDEO)

n’PIKETË me Adnan Shalën
Tema: Reflektime në kohë Pandemie
Ligjërues: Hysamedin Abazi & Halil Avdulli