Për çfarë jetoni?

Kur koha kalon dhe ju nuk punoni, fillon të ju barazohet dita me natën, mëngjesi me mbrëmjen, orët me minutat, deri t’ju vije pyetja e sikletshme:

Për çfarë jetoni?

Lëvizja i jap kuptim jetës, e jeta është sikur biçikleta, nëse nuk levizë rrëzohesh.

Puna dhe studimi nuk janë vetëm për të fituar jetesën dhe për të patur një vend pune, por për të ngritur ndjenjën e përkatësisë ndaj jetës, kësisoj duke i dhënë rëndësi asaj dhe vetvetes.

Kur fitoni me djersë, gjeni lumturi, shijoni pushimin dhe kuptoni natyrën e jetës.

Derisa dielli çdo ditë ka lindjen dhe perëndimin, e tillë duhet të jetë edhe lëvizja e njeriut.

Shejh Selman el-Aude