Përfunduan hetimet mbi dyshimet për korrupsion në EULEX

Sot, më 7 nëntor 2016, PSRK-ja dorëzoi në Gjykatën Themelore të Prishtinës aktvendimin për pushimin e hetimeve në PSRK për rastin me numër PPS 24/2015. Kjo vjen si rezultat i hetimeve të gjata, të thukëta, dhe të paanshme të kryera nga një ekip prokurorial i përbërë prej një prokuror ndërkombëtar i EULEX-it dhe një prokurori vendor në PSRK.

Hetimet penale kishin të bënin me tre të pandehur të dyshuar për kryerjen e veprës penale dhënie e ryshfetit dhe një të pandehur i dyshuar për kryerjen e veprës penale marrje e ryshfetit.

Ky rast u bë i njohur për publikun në tetor 2014, pas një sërë artikujsh në shtyp për pretendime të korrupsionit brenda Misionit EULEX.

Provat që janë mbledhur gjatë hetimeve dëshmojnë se ish-gjyqtari i EULEX-it Francesco FLORIT nuk ka kërkuar e as pranuar asnjë lloj ryshfeti, e as nuk ka marrë premtim për ryshfet nga të pandehurit në rastet “Shpërthimi në Bill Clinton” dhe “Baftiu – Vrasja e trefishtë”, nga familjet, apo avokatët e tyre.

Në kuadër të këtyre hetimeve penale nuk janë shqyrtuar bazat meritore të asnjë aktgjykimi të nxjerrë prej trupave të ndryshëm gjykues për rastet “Shpërthimi në Bill” dhe “Baftiu – Vrasja e trefishtë”. Këto hetime penale janë përqendruar vetëm në pretendimet për korrupsion. Provat dëshmojnë se ish-gjyqtari i EULEX-it nuk ka kryer asnjë vepër penale.

Përkundrazi, provat kanë ngritur dyshime se Flurim ASANI ka bërë kallëzime penale të rreme dhe pastaj ka dhënë informata të rreme për vepër penale. Këto dyshime tani janë raportuar tek Prokuroria Themelore e Prishtinës.