Përzgjedhja e predikimit flet shumë për strukturen tuaj mendore & psikologjike-Halil Avdulli