Pse fëmijët e fshehin luftën e tyre me shëndetin mendor!

Shumë fëmijë i fshehin problemet e tyre me shëndetin mendor nën qilim nga frika e reagimeve negative nga prindërit ose mësuesit e tyre ose duke mos pasur fjalor të mjaftueshëm për të shpjeguar se çfarë po ndodh me ta.

Dr Samir Parikh, Drejtor i Shëndetit Mendor dhe Shkencave të Sjelljes, Fortis Healthcare thotë se pothuajse 10% e të gjithë fëmijëve dhe adoleshentëve, sipas OBSH-së, përjetojnë një çrregullim të shëndetit mendor, megjithatë shumica e tyre nuk synojnë ndihmën. Ai thotë se këto beteja me shëndetin mendor në vitet e hershme ndikojnë në zhvillimin psikosocial të fëmijëve, me efekte në anën akademike, marrëdhëniet, vetëvlerësimin dhe stilin e jetës së tyre, dhe vështirësitë shpesh mund të përshkojnë edhe në moshën madhore.

Dr Parikh shpjegon se ka shumë arsye që fëmijët mund të mos diskutojnë çështjet e tyre të shëndetit mendor me të tjerët, gjë që përfshin frikën se mos keqkuptohen, gjykohen ose tallen. Dr Parikh thotë se fëmijët gjithashtu mund të mos kenë vetëdijen ose fjalorin emocional për të qenë në gjendje të shprehin plotësisht atë që po përjetojnë. Ai thotë se shumë herë, vështirësitë akademike, konfliktet me autoritetin apo edhe problemet e shëndetit fizik mund të kenë një bazë shëndetësore mendore, të cilat shpesh mbeten të padiagnostikuara dhe të patrajtuara.

Në familje ndonjëherë, fëmijët nuk kanë një mjedis ku ata ndihen të lirë të shprehen, kështu që ata mund të kërkojnë informacion në internet ose mbështetje në mënyrë anonime.

“Si të rritur, është e rëndësishme që ne të krijojmë një mjedis të hapur dhe mirëkuptimi me fëmijët. Krijimi i një hapësire të sigurt ku fëmijët janë të lirë të shprehin veten është thelbësore. Arti dhe loja mund të jenë gjithashtu mjete të dobishme për fëmijët që të shprehin veten në një mënyrë më pak kërcënuese. ”, thotë Dr Parikh.

Dr Samir Parikh thotë se në vend që të fokusohemi vetëm në performancën e një fëmije, është e domosdoshme t’i kushtohet vëmendje edhe mirëqenies së tyre emocionale.