Sa e njihni matematiken? Pergjigjuni kesaj pyetjeje!

Për sa orë e kanë kryer punën këta dy punëtorë, kur Agimi e kryen nje punë për 20 ore, ndersa Besniku të njejën  punë për 5 orë…

Ata u dakorduan që të punojnë së bashku dhe t’i ndajnë paratë kur ta kenë mbaruar punën

Për sa orë e kanë mbaruar punën së bashku, dhe nga 80 eurot e fituara, nga sa i kanë takuar gjithsecilit?

Përgjigjen  tuaj shenojeni në koment se bashku me shpjegimin…/MESAZHI/