Si duhet ta dërgojnë diaspora pakon me fletëvotim në adresë të KQZ-së?

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar aplikuesit e regjistruar suksesshëm si votues jashtë Kosovës për periudhën se kur duhet të votojnë dhe mënyrën si duhet ta dërgojnë fletëvotimin në KQZ.

KQZ-ja ka sqaruar se në zgjedhjet për Kuvendin e Republikës së Kosovës, mund të votohet vetëm për një Subjekt Politik të renditur në anën e majtë të fletëvotimit, ndërsa në anën e djathtë mund të votoni deri në pesë kandidatë nga ai subjekt politik.

Fletëvotimin dhe broshurën me emrat e kandidatëve për secilin subjekt politik mund t’i gjeni në linkun: https://www.kqz-ks.org/sherbimet-per-votuesit/votimi-me-poste/

Pastaj duhet respektuar edhe procedura tjetër e dërgimit të fletëvotimit, duke pasur kujdes që të ruhet edhe fshehtësia e votës.

Fletëvotimin e plotësuar vendosni në një zarf të pashënuar dhe mbylleni. Kjo do të ruajë fshehtësinë e votës suaj.

Zarfin e pashënuar dhe kopjen e një dokumenti identifikues të vlefshëm vendoseni në zarfin e kthimit, në të cilin e shënoni adresën postare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Republika e Kosovës

Votimi Përmes Postës

Posta nr. 6, Kutia Postare 351

10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës.

Fletëvotimin përmes postës, duhet ta dërgoni vetëm për vete apo rrethin e ngushtë familjar. Nëse dërgoni fletëvotime për persona të tjerë, fletëvotimet do të refuzohen.

Fletëvotimi duhet të pranohet nga KQZ-ja më së largu deri më 12 shkurt 2021.

102 mijë e 100 votues janë konfirmuar si votues jashtë vendit, teksa KQZ-ja ka përfshinë në listë votuese edhe ata persona që nuk u lajmëruan në telefon.

Sipas të dhënave të KQZ-së, numri i personave janë regjistruar suksesshëm si votues jashtë Kosovës është 102 mijë e 100.