Vlera e Ajetit të Kursisë (Tespih-Dovës)

I Dërguari a.s. ka thënë:

“Kush e bën zakon që të thotë pas çdo namazi farz Ajetin e Kursisë (Tespih-Dovën, hyrjen e tij në Xhenet e pengon veç fakti se ai ende nuk ka vdekur.”