14 arsyet e mia mbi rëndësinë e leximit

Besimi ynë i jep një rëndësi të madhe kërkimit të dijes, mësimit dhe vetë-zhvillimit dhe në thelb përmes leximit ne jemi në gjendje më mirë vetë, të fitojmë më shumë njohuri dhe në fund të arrijmë qëllimet tona.

Studimet tregojnë se leximi luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe performancën edukative të një personi. Në mënyrë të ngjashme, provat sugjerojnë se njerëzit që lexojnë çdo ditë, jo vetëm që performojnë më mirë në jetë, por ata gjithashtu zhvillojnë njohuri të përgjithshme të rritura, një kuptim më të mirë të kulturave të tjera dhe kanë një fjalor më të gjerë.

Sipas mendimit tim të sinqertë, besoj fort se leximi e mban mendjen tonë aktive dhe se mund të rritesh kaq shumë thjesht duke lexuar. Është diçka që e marr shumë seriozisht dhe do të rekomandoja shumë që të gjithë ta bëjmë zakon leximin pasi përfitimet janë të pamasë.

Bismilah

Më poshtë kam mbuluar 14 arsye për rëndësinë e leximit. Shpresoj që t’ju frymëzojë të keni një dashuri më të madhe për leximin dhe të mësoni rëndësinë e tij. Për më tepër, shpresoj që të mund të zhvilloni një dëshirë krejt të re për të eksploruar botën e leximit Insha’Allah. Këtu janë…

1. Njohuri të shëndosha

Leximi ndihmon për të zhvilluar njohuritë dhe mendjen tuaj. Sa më shumë njohuri të keni, aq më mirë jeni të pajisur për të përballuar sfidat me të cilat mund të përballeni në jetë. Gjithmonë mbani mend se askush nuk mund t’ju heqë njohuritë tuaja.

2. Përmirësimi i Fokusit dhe Përqendrimit

Kjo ju lejon të përmirësoni fokusin dhe përqendrimin tuaj pasi leximi ju ndihmon të mendoni drejt dhe t’i kushtoni më shumë vëmendje. Leximi ju mban të fokusuar dhe automatikisht e trajnon mendjen tuaj për t’u përqendruar.

3. Zgjerimi i fjalorit

Sa më shumë që lexoni, aq më shumë fjalëve do të ju ekspozoheni dhe ato në mënyrë të pashmangshme do të hyjnë në fjalorin tuaj të përditshëm. Kjo do t’ju ndihmojë të bëheni më të artikuluar dhe të flisni më mirë, gjë që ndihmon shumë në çdo profesion dhe në jetë në përgjithësi.

4. Stimulimi Mendor dhe Reduktimi i Stresit

Studimet kanë treguar se qëndrimi i stimuluar mendërisht mund të ngadalësojë përparimin (ose ndoshta edhe të parandalojë) Alzheimerin dhe Dementinë, pasi mbajtja e trurit tuaj aktiv dhe të angazhuar e pengon atë të humbasë fuqinë.

Pa marrë parasysh se sa stres mund të keni në punë ose probleme të tjera me të cilat përballeni në jetën e përditshme, të gjitha thjesht zhduken kur humbni veten në një libër të mrekullueshëm.

5. Aftësitë e përmirësuara të komunikimit

Komunikimi është mjeti më i rëndësishëm që mund të transmetohet përmes leximit. Ndërsa komunikoni përmes leximit, kuptoni më shumë dhe për këtë arsye mund të komunikoni më mirë me njerëzit. Nëpërmjet leximit, ju ndërtoni një bazë më të fortë për komunikim.

6. Aftësi më të mira të të shkruarit

Ekspozimi ndaj punës së shkruar mirë mund të ketë padyshim një efekt në shkrimin e dikujt. Ju do të jeni në gjendje të zgjidhni stile të ndryshme shkrimi nga shkrimtarë të tjerë, të cilët mund të ndikojnë në mënyrë indirekte dhe t’ju ndihmojnë të përmirësoheni.

7. Aftësi më të forta të të menduarit analitik dhe kreativitet

Leximi ju ekspozon në një botë imagjinate, ju ofron aftësinë për të analizuar detajet dhe për të kritikuar gjërat në mënyrë më efektive. Në thelb, duke lexuar, ju po eksploroni një kënd tjetër për të parë një gjë që keni njohur, se si veprimet e ndryshme çojnë në rezultate të ndryshme.

8. Vetë-përmirësimi

Përmes leximit, ju filloni të kuptoni më mirë botën dhe kështu keni një kuptim më të madh për një temë që mund t’ju interesojë. Kjo gjithashtu ndihmon në ndërtimin e vetëbesimit tuaj dhe si rezultat ju jeni në gjendje të punoni në fusha që do t’ju zhvillojnë më tej në të ardhmen.

9. Kuptimi më i mirë

Sa më shumë të lexoni, aq më shumë i kuptoni gjërat më mirë. Kjo ju lejon të formuloni një kuptim më të mirë të jetës, si dhe të fitoni aftësi të reja jetësore.

10. Eksplorimi i ideve të reja

Leximi ju mundëson të keni ekspozim ndaj gjërave të reja, informacioneve të reja dhe mënyrave të ndryshme të të menduarit. Ju jeni në gjendje të ndërtoni ide të reja, të zgjidhni problemet dhe të punoni drejt suksesit.

11. Përvojë e mirë

Kur lexoni, ju jeni në gjendje të merrni dhe të mësoni nga njohuritë, aftësitë dhe përvoja e dikujt tjetër. Kjo mund t’ju ndihmojë të mësoni nga dikush tjetër dhe të shkoni në rrugën e arritjes së suksesit.

12. Përgatitja për të ndërmarrë veprime

Kjo është një mënyrë fantastike për t’ju shtyrë të ndërmerrni veprime. Leximi është një mënyrë thelbësore për t’ju ndihmuar dhe udhëhequr. Ju jeni në gjendje të jeni më proaktivë dhe më të përgatitur për jetën.

13. Aftësi të zhvilluara për të ardhmen

Leximi ka aftësinë për të rritur arritjet arsimore dhe për të fuqizuar të tjerët. Ju mund të përvetësoni shumë aftësi të buta si komunikimi, dëgjimi, të folurit publik thjesht duke lexuar. Hulumtimet sugjerojnë se leximi mund të nxisë shkrim e këndim dhe numërim më të mirë.

14. Rritja e kujtesës

Për të përmirësuar kujtesën tuaj, këshillohet shumë të lexoni më shumë pasi leximi ju ofron një aftësi unike për të kuptuar dhe njohuri. Më pas mund t’i mbani mend gjërat më mirë dhe të jeni më të vetëdijshëm.

Maruf Zaid Deen