16 nxënëse të moshuara në Prishtinë, përfundojnë leximin e kuranit