Pyete Hoxhën 04.05.2020 (Video)

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HiU2s7_Wsp8]

Pyete Hoxhën 03.05.2020 (Video)

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=o0G9VdKX1Uo]

Mësim Besim – Ora e pestë Abdesi & Namazi (Video)

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Dapc8yTosFI]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 11 (Video)

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=tY2Jl2O5n-c]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 10 (Video)

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=mRbONn0KBP0]

Hatmeja e Kur’anit gjatë Ramazanit – Xhuzi 11 (Video)

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=TqfQ4xEN72U]

Hatmeja e Kur’anit gjatë Ramazanit – Xhuzi 10 (Video)

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=niftquogWJ0]

Pyete Hoxhën 01.05.2020 (Video)

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=aAzLOZ-ragw]

Mësim Besim – Ora e katërt (Video)

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=WIx895VuIKg]

Mësim Besim – Ora e tretë (Video)

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8DyCp5yuW1M]