Udha e shkronjave të Kur’anit – Mesimi 1 (VIDEO)

Emisioni Udha e shkronjave të Kur'anit me Hoxhë Ekrem Ahmeti Mesimi i parë

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mesimi 2 (VIDEO)

Emisioni Udha e shkronjave të Kur'anit me Hoxhë Ekrem Ahmeti Mesimi i dytë

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mesimi 3 (Video)

Emisioni Udha e shkronjave të Kur'anit me Hoxhë Ekrem Ahmeti Mesimi i tretë

#KANDILI – Agjërimi (VIDEO)

Emisioni Kandili me Hamit Kamberin Tema: Agjërimi Ligjërues: Halil Avdulli - Fahrudin Hashani - Bedri Syla