Ne kohe te veshtira, ibadeti eshte mesim dhe paralajmerim per jeten tone

Prof Dr Mehmet Görmez 4