#KANDILI – Ai është Zot në qiell dhe në tokë (VIDEO

Emisioni Kandili me Hamit Kamberin Tema: Ai është Zot në qiell dhe në tokë Ligjërues: Hysamedin Abazi & Ferid Piku