Çka nëse shkuarja në hënë ishte me të vërtetë e rreme…? (Video)

Njerëzimi sheli hënën më më 20 korrik 1969, duke arritur atë që është argumenti më i madh i eksplorimit të njerëzimit ndonjëherë. Për dy orë e gjysmë, Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin zbuluan sipërfaqen hënore në këmbë, ndërsa Michael Collins pilotoi orbiterin Apollo 11 rreth Hënës.

Kjo është historia që ne vazhdojmë ta kujtoj edhe sot, gati 50 vjet pas uljes se parë. Shumë prej nesh ose e mbajme mend ose kemi dëgjuar kujtimet nga prindërit dhe gjyshërit tanë. Por çfarë thoni kur dikush këmbëngul që uljet ne Hënë kurrë nuk kanë ndodhur?

Ne kete video shtjellohen disa nga pyetjet e zakonshme rreth uljes së Hënës dhe i drejtohemi fenomeneve hënore më të çuditshme me të dhënat më të fundit dhe të kuptuarit shkencor. Një peshë e madhe e dëshmive mbështet faktin se njerëzit në të vërtetë kanë hyrë në Hënë shumë herë midis viteve 1969 dhe 1972. Por është e rëndësishme të pyesësh dhe të mendosh në mënyrë kritike rreth ngjarjeve të kësaj shkalle – dhe nganjëherë të hulumtosh dhe të përfytyrosh përgjigjet mund të jetë mjaft qejf! /MESAZHI/