Fjala është ena e mrekullisë së fundit të Zotit – Halil Avdulli

“Në një botë që nuk beson më në asgjë, unë ende besoj në fuqinë e fjalëve… Në një botë që nuk beson më në mrekulli, unë besoj në fuqinë e fjalës për të bërë mrekulli. Përkundrazi, fakti se Allahu zgjodhi fjalen të jetë ena për mrekullinë e fundit (Kuranin), përmban një tregues të thellë të forcës që mund ta ketë fjala.