Fjalimi i Husamedin Abazit me rastin e Promovimit të Fjalorit Serbisht-Shqip të Rexhep Zllatkut

AKADEMIA E SHKENCAVE DHE ARTEVE E KOSOVËS
Fjalimi i Husamedin Abazit me rastin e Promovimit të Fjalorit Serbisht-Shqip të Rexhep Zllatkut, botuar nga Logos-A, Prishtinë 20/01/2023