Hutbeja e Xhumasë 21.06.2024 Pas angazhimeve arrihet shpërblimi