Konferencë shkencore me rastin e 50 vjetorit të revistës “Edukata Islame”