MIT shpik pajisjen që ndihmon mjekimin në shtëpi

Një grup studiuesish kanë arritur të prodhojnë sensorin e parë me wireless që dikton gabimet e bëra nga pacientët gjatë përdorimit të medikamenteve ose Injektimit të Insulinës në shtëpi.

“Disa raporte të punës në të kaluarën tregojnë se deri në 70 për qind e pacientëve nuk e marrin insulinën e tyre siç përshkruhet, dhe shumë pacientë nuk i përdorin medikamentet siç duhet,” tha Dina Katabi, Profesor Andrew dhe Erna Viteri në ‘MIT’ .

Disa ilaçe të zakonshme përfshijnë mekanizma të ndërlikuar. Për shembull, mbajtësit e insulinës kërkojnë mbushje baruti për t’u siguruar që nuk ka flluska ajri brenda dhe pas injektimit, duhet ta mbash për 10 sekonda ”, tha Mingmin Zhao, një student PhD në Laboratorin e Shkencave Kompjuterike dhe të Inteligjencës Artificiale të MIT (CSAIL). “Të gjithë ata hapa të vegjël janë të nevojshëm për të dërguar siç duhet ilaçin në vendin e tij aktiv.”

Pajisja pritet të jetë efektive dhe të dalë së shpejti në treg.