Modestia apo mendjemadhësia…?

Modestia dhe thjeshtësia asnjëherë nuk janë gjykuar dhe as që do të gjykohen.
Pse…?
Sepse thjeshtësia nuk e ka dëmtuar askënd dhe askush nuk është penduar per shkak të thjeshtësisë andaj edhe nuk gjykohet as ajo as poseduesi i saj.
E ndërsa me mendjemadhësinë është e kundërta, ajo gjykohet vetë por gjykohet edhe bartësi i saj.
Andaj, kujdes se cilën cilësi po zgjedh për veten tënde…

Nga: Artan Musliu