Mr. Rejhan Neziri – Imam në xhaminë “Hëna e Re”, Kreuzlingen-Përgjegjësia sociale në Islam

Rejhan Neziri