Si ta kuptojmë mëshirën, në dërgesën e Resulullahut (a.s)?