KBI në Prishtinë organizon aksion për dhurimin e gjakut