n’PIKETË – Njeriu qenie shumë dimensionale (VIDEO)

Emisioni n’PIKETË me Adnan Shalën
Tema: Njeriu qenie shumë dimensionale
Ligjërues: Vladimir Kera