Përgatitjet për të mirëpritur haxhilerët përfunduan

Ministria Saudite e Haxhit dhe Umres ka përfunduar përgatitjet për mbërritjen dhe nisjen e haxhilerëve të Haxhit në Mekke.

Sipas Korporatës Saudite të Transmetimit, Ministria e Haxhit dhe Umres ka ngritur katër qendra në Mekke për të mirëpritur haxhilerët këtë vit. Para se të shkojnë në Mesxhid-ul-Haram, ata do të mirëpriten në Al-Nawari, Al-Zaydi, Al-Sharia dhe Al-Huda dhe do të merren masa speciale të sigurisë. Sipas SPA, Zëvendës Ministri për Haxh dhe Umrah Dr. Abdul Fattah Mushat tha se ministria ka përcaktuar tre mënyra të pritjes për haxhilerët në qendrat e pritjes. Aty do të kontrollohen licencat e tyre. Kodet e kartave inteligjente do të lexohen dhe më pas ata do të merren me autobus për në Mesxhid-ul-Haram ku do të kryejnë Tavaf ndërsa autobusët do të marrin bagazhet e tyre për në çadra. Procedura e tretë është për pelegrinët që vijnë me automjete private. Mallrat e tyre do t’i dorëzohen kompanisë . Ata do të merren me autobusë të planifikuar për në Mesxhid-ul-Haram ku do të kryejnë Tavaf. Kompania do të dërgojë sendet e tyre në çadra. Dr. Mushat tha se ata që kryejnë Haxh nga Meka nuk do të kryejnë Tavaf, ata do të arrijnë në qendrat e pritjes në kohë dhe do të arrijnë me bagazhet e tyre. Pritja e haxhilerëve në qendrat e pritjes do të fillojë në 7 dhe 8 të muajit Dhul-Hixhe. Këtu, të gjithë pelegrinët do të informohen për programin e skemës së karvanëve, si dhe një zyrtar shëndetësor do të caktohet për një grup prej 20 haxhilerëve. /mesazhi.com