Përqindja e jetës – Film i shkurtë

Përqindja e jetës – Film ndërgjegjësues rreth (mos)përdorimit të telefonave të menqur