Riakreditohet Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC), duke u bazuar në raportin e ekspertëve ndërkombëtar, në mbledhjen e mbajtur me 25.06.2020, mori vendim që të riakreditojë Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë, për tre vitet e ardhshme.

Ky raport pozitiv vije si rezultat i një pune të pandalshme të menaxhmentit, stafit akademik, administrativ, studentëve dhe bashkëpunëtorëve të këtij institucioni, të cilët u përkushtuan maksimalisht që UHZ-së t’i rikthejnë akreditimin.

Me këtë vendim, UHZ-së i mundësohet që të bëjë pranimin e studentëve të rinj, në pesë njësitë akademike të tij.

Rektori i UHZ-së Prof.Dr. Fadil Millaku, uron stafin dhe studentët dhe po ashtu falënderon të gjithë ata që në çfarëdo mënyre kontribuuan në arritjen e këtij suksesi.