“Tani Gaza është njësoj si ishim ne”

0
https://youtube.com/shorts/Ad1S2baTd1M?si=sk3kpDgM40dlwC20

Lutja që largon brengën dhe shqetësimin!

0
https://youtube.com/shorts/7Z4FcSbN15k?si=mO60IfB36OXfV0pB

Mos e adhuroni Zotin që t’ju japë..por !?

0
https://www.youtube.com/shorts/74mvJB2AmEk

“Harrimi i gjenocidit çon në përsëritjen e tij”

0
https://youtube.com/shorts/L3TXltSuXlg?si=vVAPGCGhrtJNiaPE