Sa i rëndësishëm është gjumi për adoleshentët

Ciklet e gjumit tek fëmijët dhe adoleshentët duhet të përfshijnë disa faza ose faza. Pushimi është i rëndësishëm për ta në fazën e zhvillimit të tyre.

Arritja e gjumit të qetë dhe të qetë është një nga kërkesat më themelore për zhvillimin e duhur të trurit tek adoleshentët. Është e zakonshme që të rinjtë të nënvlerësojnë rëndësinë e marrjes së sasisë së duhur të gjumit të rekomanduar për një jetë të ekuilibruar. Kështu, fazat e gjumit për adoleshentët janë thelbësore.

Të qenit i ri dhe plot gjallëri e bën të lehtë për adoleshentët të kapin lodhjen dhe mungesën e gjumit. Sidoqoftë, një numër adekuat i gjumit cilësor është i nevojshëm dhe thelbësor për adoleshentët. Sidomos duke pasur parasysh se secila nga 5 fazat është gjallëruese dhe promovon zhvillimin e tyre mendor, emocional dhe normal në këtë fazë të jetës në mënyra të ndryshme.

Për më tepër, orët e gjumit për të cilat trupi ka nevojë ndryshon në varësi të moshës së individit. Adoleshentët kanë nevojë për më shumë gjumë sesa të rriturit. Kjo do të thotë, një i ri midis moshës 11 dhe 17 vjeç do të ketë nevojë për të paktën 9 ose 10 orë gjumë në ditë.

Është e zakonshme që adoleshentët të kenë vështirësi të zgjohen në mëngjes. Kjo është për shkak të tendencës së tyre natyrore për të fjetur derisa të përfundojnë të gjitha ciklet e gjumit.