Logos-A para lexuesve sjell botimin e dy Mevludeve

Libri: Mevludi i Pejgamberit në gjuhë shqipe & Mevludi – Lindja e Pejgamberit a.s
Autorë: Selman Efendi Elbasani & Metin Izeti
Formati: A5
Gëzimin për lindjen e Muhamedit a.s populli shqiptarë e ka kultivuar edhe nëpërmjet poezisë dhe shprehjes poetike të njohur ndër ne si Mevludi.
Dhe pikërisht sot, kur popujt muslimanë festojnë ditëlindjen e më të dashurit të tyre, fytyrës së ndritur Muhamedit a.s, ShB Logos-A para lexuesve sjell botimin e dy Mevludeve njëra nga Selman Efendi Elbasani shkruar në vitin 1910 dhe tjetra nga Metin Izeti.
Botimi i këtyre Mevludeve jo vetëm që mban gjallë traditën e praktikimit të Islamit te shqiptarët, porse shërben edhe si mjet për ta përkutjuar jetën dhe biografinë e Pejgamberit tonë a.s.
Logos-A
Frymëzimi vazhdon…