Girl in a jacket

Kur’ani shëruesi i çdo sëmundjes

0
Allahu thotë në Kuran: “O ju njerëz? Juve ju erdhi nga Zoti i juaj këshilla (Kur`ani) dhe shërimi i asaj që gjendet ne kraharorët...

Gjërat që i ndodhin atij që bën mëkat

0
Mëkatet lënë shumë gjurmë të shëmtuara në zemrën dhe trupin e njeriut. Ndër to mund të përmendim: Të privuarit nga dituria. Dija është dritë e...

Çfarë duhet bërë nëse frikësohemi në gjumë?

0
Erdhi një burrë tek Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – dhe iu ankua për disa gjëra të tmerrshme që...

Detyrat e muslimanit ndaj jomuslimanit

0
Muslimani duhet ta ftojë jomuslimanin të besojë Allahun. Ai duhet të përpiqet sa të mundet ti tregojë realitetin e fesë islame sipas njohurive që...

Mëkatet e shkaterrojnë njeriun

0
Mëkatet largojnë nga zemra urrejtjen ndaj tyre dhe vjen një moment kur njeriut i bëhen të zakonshme dhe nuk i bëjnë më përshtypje. Si...

Mos paragjykoni

0
Çfarë do të thotë të gjykosh të tjerët? Kjo është pyetje që ndoshta rrallëherë e parashtrojmë.  Si muslimanë, postulati që ne duhet të kemi...

Loti i besimtarit, shuajtës i zjarrit

0
Njeriu gjendet nën fenomenin e lotimit për arsye nga më të ndryshmet. Përgjithësisht loti është emocion; njeriu vajton, qan e derdh lot si nga...

Kohët kur nuk duhet ta falim namazin…

0
Përcillet nga Aishja – Allahu qoftë i kënaqur me – se Profeti alejhi selam ka thënë: “ Nuk falet namaz kur ushqimi është prezent dhe...

Cilët janë njerëzit më të urryer tek Allahu?

0
Transmetohet nga Ibn Abasi se Pejgamberi ka thënë; ‘’Njerëzit më të urryer tek Allahu janë; Ai që bën shkatërrime në vendin e shenjtë.(Qëllimi është...

Bleta dhe besimtarët

0
Pejgamberi, (a.s.), e ka shpjeguar ngjashmërinë e besimtarit me bletën në mënyrë koncize dhe interesante: “Betohem për Allahun, në lejen dhe fuqinë e të...